План роботи виконкому Попільнянської селищної ради на ІІ квартал 2016 року

 Затверджено

рішення виконкому

від  17.03.2016р. №14

  ПЛАН

роботи  виконкому Попільнянської селищної ради  на  ІI квартал 

2016 року

пп

Зміст заходу Обґрунтування необхідності здійснення   заходу Термін виконання Відповідальні виконавці

Примітка

 
1 2   3 4 5  
1.

Перелік питань для розгляду на    засіданнях виконкому

         
1.1. Про   завдання виконкому, трудових колективів, підприємств,   установ, організацій усіх форм власності, розміщених на території селища, по   дотриманню та забезпеченню належного порядку в селищі, правил санітарії та   охорони довкілля.

   стаття   33 Закону України «Про місцеве   самоврядування в Україні»

квітень

12

Середа Т.П.    
1.2. Про   результати виконання селищного бюджету   за перший квартал 2016 року. підпункт 1 пункту а статті 28 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні»   Редчиць Н.М.    
1.3. Про   організацію роботи щодо запобігання   бездоглядності неповнолітніх на території селищної ради. підпункт 7 пункту б статті 32 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні»

травень

20

Садова Н.О.    
1.4

Здійснення   контролю за додержанням земельного законодавства, використанням земель,   надходження коштів від оренди землі

підпункт 1 пункту б статті 33 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні»

червень

16

Мельник Л.М.      
1.5. Про   організацію обслуговування населення комунальним   підприємством «Гарант» підпункт 1 пункту, а статті 30   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні   Березюк О.В.      
1.6 Про стан сплати податків до селищного бюджету. Стаття 28 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні   Редчиць Н.М.    
1.7 Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на   III квартал 2016 року.  

червень

26

Степанюк В.Г.    
2. Контроль   за виконанням рішень вищестоящих органів і своїх власних Для виконання визначених завдань та   подачі інформацій згідно встановлених  термінів, вимог Указу   Президента  від 26.07.2005 №1132/2005;        
2.1. Указ   Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо   забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на   звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» -//- постійно Степанюк В.Г.    

3.

Засідання   комісій, робота з активом Плани роботи комісій        
3.1.

засідання   постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян:

-розгляд   скарг громадян

-//- постійно Степанюк В.Г.    
3.2.

засідання   комісії у справах дітей:

-про   запобігання бездоглядності

                     -//-   травень Садова Н.О.    
3.3. -організація   навчання працівників виконавчого комітету селищної ради                     -//- червень Середа Т.П.    
4. Загальні   питання Плани роботи        
4.1. Проведення   засідань виконкому -//- щомісячно Можарівський О.О.    
4.2. Проведення   прийому громадян -//- згідно графіка

Можарівський О.О.

Середа Т.П.

Степанюк В.Г.

   
4.3.

Проведення   засідань за участю керівників підприємств, установ організацій,

незалежно   від форм власності

-//- згідно графіка Можарівський О.О.    
5. Масові   заходи          
5.1. День Чорнобильської трагедії Держаний захід 26.04.16 Можарівський О.О.    
5.2. Православна Пасха (Великдень) релігійне свято 01.05.16      
5.3.

Міжнародний день солідарності трудящих.

Свято весни і праці

міжнародне свято 1,2.05.16      
5.4. День Перемоги міжнародне свято 09.05.16 Можарівський О.О.    
5.5. Міжнародний день захисту дітей міжнародне свято 01.06.16      

5.6

Трійця релігійне свято 19.06.16      
5.7 День державної служби Державне свято 23.06.16 Можарівський О.О.    
5.8 День конституції України Державне свято 28.06.16      
                 

 Секретар виконкому                                                             В.Г.Степанюк