Дещо про вирішення земельних спорів

До Попільнянської селищної ради надходить багато звернень від жителів громади зі скаргами стосовно вирішення земельних спорів щодо меж між суміжними земельними ділянками. Межові спори - це один із найбільш складних і поширених різновидів земельних спорів в Україні. Відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування відповідно до ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Якщо предметом спору є місцезнаходження межі земельної ділянки, необхідно здійснити відновлення меж земельних ділянок. Для цього слід залучити землевпорядну організацію, яка має у штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників. Із землевпорядною організацією слід укласти договір на складання технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Із переліком осіб, які мають право виконувати роботи із землеустрою – Державним реєстром сертифікованих інженерів-землевпорядників – можна ознайомитись на сайті Держгеокадастру України у розділі «Сертифікація».

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, як передбачено частиною 4 статті 158 Земельного кодексу України, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, встановлення обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

Порядок розгляду земельних спорів визначений статтею 159 Земельного Кодексу України. Так, зокрема, земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

У рішенні органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, визначається порядок його виконання.

У разі вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування або органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, будь-яка зі сторін у разі незгоди із прийнятим рішенням має право на його оскарження в судовому порядку.

При цьому слід мати на увазі, що в силу ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а право особи на звернення до суду не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами.

  Отже передбачена Земельним кодексом України можливість вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування чи органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів не позбавляє права звертатися за вирішенням земельних спорів безпосередньо до суду. Навпаки, це допоможе зекономити час і ресурси для захисту порушених прав та інтересів, оскільки на відміну від рішень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів рішення суду є остаточним та підлягає примусовому виконанню.

Віта БОРЩ,    

начальник земельного відділу Попільнянської селищної ради.